Управління Інтернетом

Стаття розкриває поняття “управління Інтернетом”, відслідковує історію, яка привела до інавгураційного засідання всесвітнього Форуму з питань управління Інтернетом в Греції, повідомляє про участь української деленації на форумі.

Управління Інтернетом – Женевський етап ВСІС

В жовтні 2003 року в Женеві відбувся перший етап Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства (ВСІС). В прийнятій на саміті Женевській Декларації принципів зазначено, що Інтернет розвинувся в загальнодоступний глобальний засіб і що управління його використанням повинне стати одним з основних питань порядку денного інформаційного суспільства.

Представники народів світу, які зібралися в Женеві 10–12 грудня 2003 року відзначили, що міжнародне управління Інтернетом повинне бути прозорим і демократичним, та здійснюватися на багатосторонній основі, тобто при повній участі всіх заінтересованих сторін, а саме:

– державних органів;
– приватного сектору;
– громадянського суспільства;
– міжнародних організацій.

Управління Інтернетом повинне:

– забезпечувати справедливий розподіл ресурсів;
– полегшувати доступ для всіх;
– гарантувати стабільне і захищене функціонування Інтернету;
– враховувати багатомовність.

Управління Інтернетом охоплює як технічні питання, так і питання державної політики, і в ньому повинні брати участь усі заінтересовані сторони і відповідні міжурядові і міжнародні організації.

В Женевській Декларації принципів визнано, що суверенним правом держав є політичні повноваження, які стосуються питань державної політики, що мають відношення до Інтернету. Держави також мають права й обов’язки у відношенні до міжнародних питань державної політики, які стосуються Інтернету.

Відзначено, що приватний сектор повинен продовжувати відігравати важливу роль у розвитку Інтернету – як у технічній, так і в економічній сфері;

Робоча група з управління Інтернетом – від Женеви до Тунісу

Відповідно до рішень Женевського етапу ВСІС Генеральний секретар ООН Кофі Аннан заснував робочу групу з управління Інтернетом (РГУІ) у рамках відкритого для всіх процесу, що забезпечив механізм для участі державних органів, приватного сектору і громадянського суспільства як із тих країн, що розвиваються, так і з розвинутих країн. Мандатом РГУІ було визначено вивчення питання про управління Інтернетом і представлення до 2005 року пропозицій щодо відповідних дій.

В червні 2006 року РГУІ опублікувала звіт, в якому запропонував таке робоче визначення поняття “управління Інтернетом”:

Управління Інтернетом – це розробка і застосування державними органами, приватним сектором і громадянським суспільством, у рамках їх відповідних ролей, спільних принципів, норм, правил, процедур прийняття рішень і програм, що формують розвиток і використання Інтернету.

До областей державної політики робочою групою було віднесено такі чотири питання:

а) що стосуються інфраструктури і управління найважливішими Інтернет-ресурсами, включаючи:

– адміністративне управління системою імен доменів і адресами Інтернет-протоколу (IP-адресами);
– управління системою кореневих серверів;
– технічні стандарти;
– однорангова взаємодія та з’єднання комп’ютерів;
– інфраструктура телекомунікацій, включаючи інноваційні і конвергентні технології;
– переведення мереж у багатомовний режим.

б) що стосуються застосування Інтернету, включаючи:

– спам;
– мережну стабільність і безпеку;
– кіберзлочинність.

в) пов’язані з Інтернетом, але мають наслідки, що виходять за рамки Інтернету, наприклад питання:

– прав інтелектуальної власності;
– свободи слова і незаконного контенту;
– захисту особової інформації і права на приватне життя;
– прав споживачів;
– міжнародної торгівлі.

г) питання, що стосуються різних аспектів розвитку управління Інтернетом, зокрема підвищення компетентності в країнах, що розвиваються.

Робоча група визначила роль і обов’язки державних органів:

– розробка, координація і здійснення державної політики на національному рівні;
– розробка і координація політики на регіональному і міжнародному рівнях;
– створення сприятливих умов для розвитку інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ);
– наглядові функції;
– розробка і прийняття законів, положень і стандартів;
– розробка типових договорів;
– створення прикладів найкращої практики;
– сприяння підвищенню компетентності – як у сфері ІКТ, так і за допомогою ІКТ;
– сприяння науковим дослідженням і дослідно-конструкторським розробкам в області технологій і стандартів;
– сприяння доступу до послуг у сфері ІКТ;
– боротьба з кіберзлочинністю;
– розвиток міжнародного і регіонального співробітництва;
– заохочення розвитку інфраструктури і прикладень ІКТ;
– вирішення загальних питань розвитку;
– сприяння багатомовності і культурному різноманіттю;
– врегулювання спорів та арбітраж.

РГУІ запропонувала створити глобальний багатосторонній форум для вирішення питань державної політики у відношенні Інтернету, а також чотири варіанти організаційних моделей управління Інтернетом, які б доповнювали роботу форуму:

Модель 1. Створення Глобальної ради з Інтернету (ГРІ), що складалася б із членів, призначуваних урядами з належним урахуванням представництва кожного регіону і при участі інших заінтересованих сторін. Ця рада виконувала б функції міжнародного управління Інтернетом, які у даний час виконує Міністерство торгівлі Сполучених Штатів Америки. Крім того, рада замінила б собою Урядовий консультативний комітет ІКАНН (УКК).

В цій моделі ГРІ має бути пов’язаною з ООН, а реформована й інтернаціоналізована ІКАНН має бути підзвітною раді.

Модель 2. Передбачає зміцнення ролі УКК ІКАНН для зняття стурбованості деяких урядів щодо конкретних питань. Ця модель виключає наявність будь-якої конкретної наглядової організації.

Модель 3. Оскільки уряд якої-небудь однієї країни не повинен грати пануючої ролі в міжнародному управлінні Інтернетом, вирішувати політичні питання, що зачіпають національні інтереси могла би Міжнародна рада з Інтернету (МРІ), особливо з урахуванням компетенції ІКАНН. Цей новий орган міг би замінити УКК ІКАНН.

Модель 4. Передбачає створення трьох структур:

– Глобальної ради з політики Інтернету (ГРПІ), в якій брали б участь представники урядів, і яка займалася б розробкою державної політики і приймала рішення з питань міжнародної державної політики у відношенні Інтернету. Участь приватного сектору і громадянського суспільства в раді передбачається в якості спостерігачів.
– Всесвітньої корпорації з присвоєння імен і номерів в Інтернеті (ВІКАНН), яка була б створена шляхом реформування й інтернаціоналізації ІКАНН.
– Глобальний форум з управління Інтернетом (ГФУІ).

Питання управління Інтернетом були виділені в окремий розділ прийнятої в Тунісі під час другого етапу ВСІС в листопаді 2005 року Туніської програми для інформаційного суспільства.

В цій програмі Інтернет названо центральним елементом інфраструктури інформаційного суспільства, а управління Інтернетом – основним питанням порядку денного інформаційного суспільства.

Греція (Афіни), Бразилія (Ріо де Жанейро), Індія, Єгипет…

Представники народів світу, що зібралися в Тунісі 16–18 листопада 2005 року для проведення другого етапу ВСІС, запропонували Генеральному секретареві ООН скликати і провести в рамках відкритого для всіх процесу засідання нового органу для ведення політичного діалогу за участю багатьох заінтересованих сторін за назвою Форум з питань управління Інтернетом (ФУІ).

Такий форум було проведено в Афінах, Греція, протягом чотирьох днів з 30 жовтня по 2 листопада 2006 року. Участь у форумі прийняла українська делегація, яку очолив заступник Міністра транспорту та зв’язку України Леонід Нетудихата. До делегації також увійшли представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації (Держзв’язку), Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (ДСТЗІ СБУ), Національної комісії з питань регулювання зв’язку (НКРЗ) України, а також Інтернет асоціації України (ІнАУ). Роботі делегації сприяв Надзвичайний і Повноважний України у Грецькій Республіці Валерій Цибух.

У відповідності з Туніською програмою для інформаційного суспільства загальною темою форуму визначена тема “Управління Інтернетом для розвитку”, при цьому підвищення компетентності визначено в якості “перехресного” пріоритету.

В перший день вранці відбулася церемонія відкриття в якій, зокрема, взяли участь і виступили К. Караманліс – Прем’єр-міністр Греції, М. Ляпіс – Міністр транспорту та зв’язку Греції, Н. Десаі – радник Генерального секретаря ООН з питань управління Інтернетом, Й. Уцумі – Генеральний секретар Міжнародного союзу електрозв’язку, Т. Комел – Міністр зв’язку та ІКТ Єгипту, В. Редінг – Комісіонер Європейської комісії з питань інформаційного суспільства і медіа, Г. Себбан – Генеральний секретар Міжнародної торгово-промислової палати.

В той же день проведено загальну сесію з політичним діалогом за участю багатьох заінтересованих сторін для визначення сфери спільних тем для подальших дискусій протягом наступних трьох днів.

На другий день розглянуто широке питання відкритості (свобода слова, вільного потоку інформації, ідей і знань) і безпеки (захист користувачів від спаму, фішінгу і вірусів, захист недоторканості приватного життя).

На третій день розглянуті питання різноманіття (IDN – міжнародні імена доменів, які включатимуть літери місцевих алфавітів, питання місцевого контенту) і доступу (вартість міжз’єднань, експлуатаційна і технічна сумісність та відкриті стандарти).

Паралельно з пленарними сесіями проведено 36 секційних засідань.

Під час четвертого дня оглянута робота попередніх трьох днів і заслухано підсумковий виступ головуючого з оглядом підсумків Афінської зустрічі, методів роботи Форуму і завданнями для наступної зустрічі та порядку денного в Ріо де Жанейро.

Мандат форуму, викладений в параграфі 72 Туніської програми для інформаційного суспільства не передбачав прийняття форумом договірних текстів, таких як рішення або резолюції. Проте учасниками форуму, крім доповідей під час пленарних та секційних засідань було надано в якості внесків на форум 43 матеріали. Хоча ці матеріали потребують ретельного аналізу і осмислення, форум, на нашу думку, виконав свою функцію, зокрема, як трибуни для ведення політичного діалогу за участю багатьох заінтересованих сторін, для обміну інформацією і прикладами найкращої практики і використання повною мірою компетенції академічних, наукових і технічних спільнот, для підвищення компетентності в області управління Інтернетом.

Зустріч з ІКАНН

Під час роботи форуму представники української делегації зустрілись з вищим керівництвом Інтернет-корпорації з присвоєння номерів та імен (ICAAN) – організації, що забезпечує регулювання доменного простору. Зі сторони ICANN було висловлено розуміння вирішення питання про переделегування українського домену вищого рівня UA, а також зацікавленість у швидшому вирішенні питань, з яких триває пошук домовленостей з нинішніми власниками домену UA. Президент ICAAN Пол Тумей наголосив на важливості вирішення технічних питань при переделегуванні прав адміністрування доменів вищого рівня, ознайомив з досвідом вирішення таких питань в інших країнах, зокрема у Болгарії, а також підтвердив позицію ICAAN щодо визначальної ролі держави у цих процесах. Також він прийняв запрошення заступника Міністра транспорту та зв’язку України Леоніда Нетудихати відвідати Україну з робочим візитом в першому кварталі 2007 року для ретельного вивчення справ з питань переделегування домену UA.

Advertisements
 1. Грудень 11, 2007 о 2:58 pm

  Дякую, посміявся.

  Особливо посмішила “позиція ICANN”. Нетудихата з яким саме айкеном говорив? :-)

 2. Грудень 11, 2007 о 3:02 pm

  Руки прочь от Интернета!

 3. Червень 1, 2009 о 12:44 pm

  Пока успел прочитать только эту одну запись, если и все остальное точно также интересно, то автору респект :)

 4. kertil
  Травень 1, 2010 о 6:09 pm

  Предлагаю рассылки рекламы:
  – на форумы 20$ на 30000 форумов
  – регистрация в белых каталогах сайтов 10$ на 6000 каталогах
  – на доски бесплатных объявлений интернета 15$ на 20000 досок
  – ручная рассылка рекламы 0.2$ за регистрацию
  минимальный заказ 100 регистраций, сбор сайтов входит в стоимость.
  – сбор баз любых сайтов
  – изготовление сайтов

  E-mail: for534@i.ua

 5. fasdeps
  Травень 13, 2010 о 6:24 pm

  Предлагаю рассылки рекламы:
  – на доски бесплатных объявлений интернета 10$ на 10000 досок / 15$ на 20000 досок
  – регистрация в белых каталогах сайтов 10$ на 6000 каталогах
  – на форумы 20$ на 30000 форумов
  – ручная рассылка на любые сайты 0.2$ за регистрацию сбор сайтов входит в стоимость
  минимум 50 регистраций.
  – сбор баз любых сайтов
  – изготовление сайтов от 30$
  – изготовление баннеров от 10$

  E-mail: saw645@rambler.ru

 6. pasber
  Травень 26, 2010 о 6:28 am

  Предлагаю рассылки рекламы, указаное количество сайтов это количество успешных регистраций а не вся база:
  E-mail: seo423@mail.ru
  – на доски бесплатных объявлений интернета 10$ на 10000 досок / 15$ на 20000 досок
  – регистрация в белых каталогах сайтов 10$ в 6000 каталогах
  – на форумы 20$ на 30000 форумов
  – 40$ на 60000 форумов
  – 50$ на 100000 форумов
  – ручная рассылка на любые сайты 0.2$ за регистрацию сбор сайтов входит в стоимость минимум 50 регистраций.
  – рассылка на тематические сайты 60$ повторные рассылки 20$
  – “Умные” имэйл рассылки – собирается база e-mail потенциальных клиентов, организаций по теме,
  а значит не является спамом 100$ первая (сбор+рассылка) повторные рассылки 20$-30$ базу отдаю Вам
  – сбор баз любых сайтов, имэйлов
  Вопросы и заказы пишите на e-mail на форум не пишите.

 7. mepakeri
  Жовтень 21, 2010 о 11:36 pm

  Во всех приведеных вариантах рекламы применяются выссоко частот. слова (тематические) и
  применяется варианты текстов. Отчеты получите.

  На эллектронные доски количество 3015 (руками не софтом) девяностовосемь $
  На эллектронные доски софтом количество 20800 .девяностовосемь $
  Вфоруммы количество 176 тысяч девяностовосемь $
  Собрать информацию в интернете (клиетнов, адреса и многое другов) за 1 тысячу штук девяностовосемь $
  Также Вы можете заказать на те ресурсы которые хотите (руками не софтом). На две тысячи девяностовосемь $
  Пишите сюда: vekl75@bk.ru

 8. Грудень 6, 2011 о 2:12 am

  Preparing for second baby .

  Your first baby brought into your life the enormous amount of love and delight, and now you are expecting another child. Although you’ve been through pregnancy and labor before, you now have added more responsibilities and considerations to prepare for your second child.
  In the beggining try to help your older child to understand what to expect, and try to explain to him the changes that are going to happen with this joyous event.
  Nevetheless, handling two children can be extremely difficult at first, you will have no time for yourself, and you will have plenty things to do. Time for sleep and meal will fluctuate and generally will depend on the age of your older child. What you really need to do is to get organized before the second baby is born.

  Don’t be surprised if during your second pregnancy you may be more exhausted than during the first one, because caring for your older child while pregnant tipically takes a lot of time and energy. The first 6 to 8 weeks after the birth can be very frustrating, as your main job will be trying to get your second baby on a feeding and sleeping schedule, and at the same time actively anticipating your older child’s needs and changing emotions.
  There are as well few positive changes, with the birth and nursing of the second child you will acquire confidence in your own abilities, knowledge, and experience, moreover, stuff that seemed so hard with your first baby, like breastfeeding, changing diapers, handling illness appears to be much easier this time. However, you should clearly understand that bringing home a new baby will affect you physically and emotionally. Increased exhaustion and mild anxiety will be your normal condition after having the second baby.
  Make sure that, if you and your partner notice that you’re rarely spending time together go and have an occasional date once things settle down.
  Pregnancy http://babies-pictures.com – due date calculator

 1. No trackbacks yet.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: