Домівка > документи > Програма діяльності Громадського руху «Асоціація Європейський Київ», міські програми

Програма діяльності Громадського руху «Асоціація Європейський Київ», міські програми

Цікаво, скільки Киян знають про існування міських програм у різних сферах, на які виділяються вельми немалі суми.

Сьогодня з інтересом переглянув Міську комплексну програму «Столична культура і мистецтво на 2011 – 2015 роки»

А дізнався про неї, як і про існування інших з ось цього документа:

Програма діяльності Громадського руху «Асоціація Європейський Київ»

З метою захисту та контролю за забезпеченням інтересів жителів
м. Києва із застосовуванням передового досвіду країн Європи, координації відповідних зусиль столичних громадських організацій, наближення до високих стандартів добробуту європейських столиць, утвердження міста як духовного, наукового і культурного центру України і Європи через реалізацію прав територіальної громади міста, консолідації всього суспільства на засадах європейських демократичних цінностей

Громадський Рух «Асоціація Європейський Київ» планує здійснити наступні заході в коротко- та довгостроковій перспективі.

 1. Взяти участь у можливому розробленні нового або внесенні змін до Статуту міста Києва з урахуванням необхідності прискореного приведення усіх галузей життя столиці до європейських правових норм та загальноприйнятих засад життя та розвитку передових столиць Європи. Сприяти виконанню Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012-2016 рр.
 2. Провести децентралізацію влади в Столиці та забезпечити ефективне самоврядування на рівні районів. Взяти актину участь у виконанні Міської комплексної програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.». Узагальнити пропозиції громадських організацій на напрямі приведення життя міста до європейських стандартів та розробити узгоджені довгостроковий та короткостроковий плани дій, де виробити і запровадити громаді оригінальну форму регулярної звітності представників керівництва столичної влади на рівні міста і районів перед киянами.
 3. Присутність представників ГР «Європейський Київ» у громадських радах при Київській міській та районних у м. Києві державних адміністраціях, центральних органах законодавчої та виконавчої влади України, інших постійно діючих на громадських засадах консультаційних органах, утворених при органах столичної та центральної виконавчої влади. Домагання запровадження антикорупційного контролю з боку згаданих громадських рад та консультаційних органів, а саме – вироблення узгоджених форм відповідної регулярної звітності посадовців перед цими органами.
 4. Відновлення ролі Києва як культурної столиці України відповідно до Стратегії розвитку міста до 2025 року (Андріївський узвіз, Театр на Подолі, Музей Києва, Десятинна церква та інші знакові для ідентичності та європейськості Києва і киян). Спільно з європейськими організаціями запровадження проекту «Київ – культурна столиця Європи». Реалізація Програми «Київ самобутній», Міської цільової програми «Київ етнічний» на 2012-2015 роки, Міської комплексної програми «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки та Міської цільової програми «Київ: державно-церковні відносини» на 2012-2015 роки. Затвердження Програми охорони культурної спадщини м. Києва. Взяти участь у забезпеченні виконання Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року.
 5. Оздоровлення фінансового життя міста та забезпечення наповнення столичного бюджету. Впровадження європейського досвіду щодо наповнення міського бюджету передусім за рахунок надходжень від податків киян, яким відтепер надаватиметься пріоритетне місце в участі у політичному, соціально-економічному та культурному житті та розбудові свого міста. Створення максимально сприятливих умов для національних та міжнародних інвесторів, максимальне використання позабюджетних джерел фінансування та досягнення випереджувального економічного зростання Києва відносно країни.
 6. Спільно з КМДА розробити єдиний Генеральний план Києва та Київської області до 2025 року, погоджений та затверджений Кабінетом Міністрів, Президентом та Верховною Радою України. Розбудова столиці – справа усієї України.
 7. Вирішити основні проблеми міста: робота, гідна зарплата, здоров’я та освіта, недобудоване метро на Троєщину, очисні в Бортничах, реконструкція «хрущівок», будівництво мостів, доріг та розв’язок, каналізаційних колекторів тощо. Розробити план соціально-економічного розвитку м. Києва до 2020 року та взяти участь в обговоренні Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, де передбачити підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу, підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади міста, територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин, розвиток споживчого ринку, ресурсне забезпечення розвитку міста, досконалу бюджетно-фінансову та інвестиційну політику, підтримку розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища, реформування системи надання адміністративних послуг, розвиток індустрії туризму, модернізацію та розвиток міської інфраструктури, включаючи  транспортну, розвиток та реформування житлово-комунального господарства, удосконалення житлової політики заходи з підвищення енергоефективності, реформування соціальної сфери та удосконалення соціального захисту киян, забезпечення демографічного розвитку, підтримки дітей, сім’ї та молоді, розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів, підвищення ефективності соціального захисту киян, перегляд концепції реформування системи охорони здоров’я з метою забезпечення доступності якісних медичних послуг для киян, підвищення стандартів у сфері освіти, задоволення культурних потреб киян та охорону культурної спадщини, розвиток та популяризація фізичної культури та спорту, охорону навколишнього природного середовища та техногенну безпеку киян, розвиток  міжнародного співробітництва, у тому числі з містами-побратимами, та зовнішньоекономічну діяльність.
 8. Реалізація Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки. Сприяння виконанню Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013-2015 та Міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві. Контроль за реалізацією Міської цільової програми створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011-2015 років.
 9. Сприяння та участь реалізації Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року, Програми розвитку соціального житла у місті Києві на 2010-2015 роки, Міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2011-2015 роки та Міської цільової програми підтримки сім’ї та молоді на 2012-2016 роки.
 10. Сприяння впровадженню Державної програми «Доступне житло» у м. Києві.Участь у реалізації Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010-2017 роки.
 11. Участь у реалізації Програми «Освіта Києва. 2011–2015 рр.» та Міської цільової програми «Ранкова гімнастика» для школярів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл міста Києва» (на 2010 – 2015 роки).
 12. Участь у реалізації Міської цільової програми сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011-2015 роки.
 13. Сприяти виконанню міської Програми із забезпечення продовольчої безпеки та здійснення заходів щодо стабілізації ринку продовольчих товарів, формування регіональних запасів продовольчого зерна та плодоовочевої продукції у м. Києві.
 14. Сприяння впровадженню Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки. Участь у впровадженні Програми розвитку єдиного паркувального простору в м. Києві до 2015 року, Програми поводження з побутовими відходами у м. Києві на 2010-2015 роки  та Міської цільової програми «Гаряча вода у місті Києві» на 2011-2015 роки. Провести оцінку перспектив схвалення столичною владою нової Цільової програми розвитку ОСББ у м. Києві та в такому разі організувати її публічне обговорення. Взяти участь в обговоренні нової Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва. Ініціювати розроблення столичною владою єдиної Програми розвитку комунального пасажирського транспорту м. Києва та її громадське обговорення. Контроль за виконанням Київської міської програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012-2016 роки.
 15. Участь у реалізації Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва та Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання м. Києва на 2011-2015 роки.
 16. Взяти участь у виконанні Міської комплексної програми «Репродуктивне здоров’я населення міста Києва на 2008-2015 роки» та Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2012-2016 роки. Сприяти затвердженню та взяти участь у виконанні міської Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я киян» на 2015 – 2022 роки. Сприяти реалізації Міської цільової програми місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва на 2013-2016 роки та Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва на 2011-2017 роки.
 17. Спільна робота з впровадження Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013-2014 роки та участь у розробці нової програми, де окремо запровадити соціальну відповідальність столичного бізнес-співтовариства за впровадження соціальних програм розвитку м. Києва та розширити взаємодії бізнесу з органами влади міста шляхом упровадження механізмів державно-приватного партнерства. Повинна бути досягнута децентралізація ділової активності Столиці шляхом кількох центрів у місті та за його межами. Зрозумілість та передбачуваність регуляторної політики столичної влади, створення умов доступності інформації, що потрібна підприємцям. Малий та середній бізнес повинен стати стабільним фундаментом розвитку столиці.
 18. Взяти участь в обговоренні проекту нової Програми інформування громадськості та розміщення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів Державної податкової служби у м. Києві на 2015-2017 роки.
 19. Участь у впровадженні Міської комплексної цільової програми «Київ спортивний: на 2011-2015 роки.
 20. Участь у впровадженні Міської цільової програми на 2011-2015 роки «Київ інформаційний» та Міської цільової програми інформатизації міста Києва на 2013-2015 роки та обговоренні проектів Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2015-2017 роки та Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2015-2017 роки. Сприяти вдосконаленню діяльності КБУ «Контактний центр міста Києва 1551».
 21. Контроль за виконанням Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2012-2015 роки та Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» на 2012-2016 роки.
 22. Забезпечити участь та моніторинг прозорості проведення виборів Київського міського голови, депутатів Київської міської та районних у м. Києві рад 25 травня 2014 року та розробити відповідний план дій. Вимагаємо від столичної влади провести чесні вибори Київського міського голови у два тури та створити в межах Київської територіальної громади десять районних територіальних громад як суб’єктів права власності згідно з чинним законодавством та укласти з ними угоди про управління  комунальним майном столиці.     
 23. Пропонуємо владі міста провести та оприлюднити інвентаризацію майна міської громади. Потрібно налагодити шляхи прозорої співпраці влади міста з акціонерами найважливіших інфраструктурних об’єктів, що забезпечують в столиці електро-водо-газо постачання, займаються будівництвом житла, доріг та метрополітену. Вимагаємо повернення міській громаді стратегічно важливих підприємств та об’єктів міста (Київводоканал, Київхліб, Київгаз, Київенерго, Київміськбуд), запровадження прозорого механізму формування тарифів, що забезпечить їх зниження, а також публічної звітності всіх комунальних підприємств міста у частині поповнення міського бюджету.
 24. Пропонуємо столичній владі запровадити нову програму «Київ – щасливе місто» з проведенням регулярних соціологічних досліджень настроїв містян та рівня їх задоволення якістю роботи міської влади. Активна участь у виконанні Міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки», зокрема соціального проекту «Картка киянина», Міської цільової програми «Діти столиці» на 2011-2015 роки та Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки. Сприяння схваленню та впровадженню у м. Києві Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року. Здійснення  контролю за наданням у м. Києві державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошовим забезпеченням батьків-вихователів і прийомних батьків за наданням соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною». Розроблення нових міських програм цільової допомоги на сприяння розширенню практики надання благодійної допомоги дитячим будинкам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей.
 25. Сприяти затвердженню Довгострокової комплексної програми реконструкції районів м Києва для створення зон комфортного проживання, Програми розвитку та збереження зелених зон м. Києва, де передбачити збереження та благоустрій прибережних зон р. Дніпро, та Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2020 р., нової Концепції формування зелених насаджень у центральній частині м. Києва та Цільової програми «Питна вода міста Києва» на 2011-2020 роки.

Тактичними цілями ГР «Європейський Київ» є:

 1. Розробка і схвалення Статуту про громадський рух.
 2. Підвищення ролі громадського руху у розробці, реалізації та виконанні всіх форм стратегії та планів соціально-економічного та культурного розвитку Столиці
 3. Входження представників громадського руху до всіх рад, асамблей, груп та владних і політичних структур для реалізації своїх цілей
 4. Законодавча ініціатива щодо реформування соціально-економічного та культурного життя міста.

З цією метою вбачається необхідним:

 • Встановлення робочих контактів та налагодження співпраці з європейськими структурами на регулярній основі.
 • Запровадження контактів на рівні центральної виконавчої та законодавчої влади України.
 • Запровадження ділових контактів із закордонними партнерами з країн-членів Європейського Союзу.
 • Визначення структури громадського руху.

Результати діяльності

Цільовими показниками результатів діяльності ГР «Європейський Київ» є рівень економічного добробуту киян (показник валового регіонального продукту на душу населення) та рівень комфорту життя мешканців Столиці (поліпшення сукупного індексу, розрахованого за методикою документу «Стратегія розвитку м. Києва до 2025 року», який ґрунтується на 16-ти попередньо інтегральних показниках, що характеризують стан ключових секторів життєдіяльності міста). Допоміжними показниками є зайнятість населення, середня зарплатня / наявний дохід, а також коефіцієнт Джині, що характеризує рівномірність розподілу доходів у суспільстві. Ключові показники ефективності, встановлені згаданим документом на 2015 та 2025 роки, дозволять відстежувати прогрес по всіх секторах діяльності міста. Міжнародні рейтинги комфорту життя Mercer та Economist Intelligence Unit, що є важливим фактором сприйняття Києва на міжнародній арені, дозволять оцінити рівень та динаміку поступового скорочення відставання міста від найкращих світових стандартів комфорту життя.

Контактна особа: Олександр Іванович Карбачинський,

Advertisements
Категорії:документи Позначки:
 1. Коментарів ще немає.
 1. No trackbacks yet.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: