Словник термінів

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ:

ДП – Женевська Декларація принципів
ПД – Женевський План дій
ТЗ – Туніське зобов’язання
ТП – Туніська програма для інформаційного суспільства
 

 • abusive uses of ICTs – зловмисне використання ІКТ, ДП:59, ПД:25, ТП:43
 • access – доступ; див.: affordable ~, equitable ~, network ~, public ~ to information, sustainable ~, ubiquitous ~, universal ~
 • access point – точка доступу, пункт доступу; див.: communitybased ~, community ~, Network ~, sustainable ~
 • action line – напрямок дій
 • affordable access – прийнятний за ціною доступ, ДП:21,27c; ПД:13q, ТЗ:10,18,19
 • affordable global connectivity – прийнятна за ціною глобальна можливість з’єднання, ПД:9k, ТП:50
 • agricultural knowledge – сільськогосподарські знання, ТП:90i
 • application – прикладення, аплікація (від латинського applicare – прикладати, приєднувати. Терміни додаток, застосування мають велику кількість інших значень, тому їх застосування не рекомендоване); див.: ~ software, ICT ~
 • application software – прикладне програмне забезпечення, ПД:23o
 • approach – підхід; див.: multistakeholder ~
 • assistive technologies – допоміжні технології, ДП:25, ПД:9f, ТЗ:18, ТП:90e
 • authentication – підтвердження достовірності, ДП:35, ПД:12e
 • awareness – рівень інформованості
 • backbone – магістральна мережа, ПД:9j, ТП:27с, 50b; див.: ICT ~
 • backbone infrastructure – магістральна інфраструктура, ТП:23с
 • backbone provider – постачальник послуг магістральних ліній, ТП:27c
 • benchmarks – критерії оцінювання, ПД:5
 • benchmarking – співвідношення з критеріями оцінки, ПД:28, ТП:113
 • best practices – приклади найкращої практики
 • bridging the digital divide – подолання цифрового розриву, ДП:17,61,64, ТЗ:7,10,16
 • building confidence – підвищення довіри, ДП:35, ТП:90c, додаток
 • building ICT capacity – підвищення компетентності у сфері ІКТ, ТП:90c
 • building ICT infrastructure – створення інфраструктури ІКТ, ТЗ:14
 • building the Information Society – побудова інформаційного суспільства, ДП:13,21,46,64,66, ТЗ:16,34, ТП:83,90d,119
 • business – бізнес, підприємство, див.: e~, small ~
 • business education – навчання представників бізнесу, ТП:41
 • business entity – суб’єкт бізнесу, ТП:73a
 • business incubator – бізнес-інкубатор, ТП:27e
 • business process – бізнес-процес, ТП:23k
 • business sector – бізнес-сектор, ТП:103
 • business sector entity – суб’єкт бізнес-сектору, ТП:26h
 • capacity – компетенція, спроможність;  див.: ~ building, building ICT ~, human ~
 • capacity building – підвищення компетентності, ДП:19,2934, ТЗ:9, ТП:8,22,23a,49,51,65,72h, 86,87,90c,90f,95,114b, додаток
 • capacity development – розвиток компетентності, ТП:20,22
 • challenge – проблема, задача (проблема, що підлягає аналізу та розв’язанню)
 • community access point – суспільний пункт доступу, ПД:6a
 • community-based access point – суспільний пункт доступу, ДП:26
 • composite ICT Development (Digital Opportunity) Index – зведений індекс показників розвитку ІКТ (індекс цифрових можливостей), ПД:28a
 • confidence – довіра; to increase ~ підвищити довіру, ТЗ:5,9; див.: building ~
 • connectivity – можливість підключення, можливість з’єднання, ДП:21,40, ПД:9, ТП:50,89, див.: affordable global ~
 • consumer and business education – освіта для користувачів і представників бізнесу, ТП:41
 • content – контент ( вміст, інформаційне наповнення)
 • content development – створення контенту
 • content referencing – реферування контенту, ПД:23o
 • continuous and adult education – безперервна освіта та освіта для дорослих, ДП:31
 • cost – вартість, затрати, див. interconnection ~, interconnectivity ~, international Internet ~s
 • countrycode toplevel domain – домен вищого рівня коду країни, ПД:13с, ТП:63
 • creation of knowledge – створення знань, ТП:110
 • cultural diversity – культурне різноманіття, ДП:19,5254; ТЗ:32; foster ~ – заохочувати культурне різноманіття, ТЗ:9
 • cultural identity – культурна ідентичність, ДП:5254; ТЗ:32
 • cybersecurity – кібербезпека, ДП:35, ТП:39
 • decision making processes – процеси прийняття рішень, ДП:20
 • developing human capacity – розвиток людського потенціалу, ТЗ:14
 • development of the Information Society – розвиток інформаційного суспільства
 • development oriented Information Society – спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, ТП:31
 • dialogue – діалог; див.: multistakeholder ~
 • digital divide – цифровий розрив, ПД:1, ТП:28,49; див.: bridging the ~
 • digital inclusion – цифрове включення, ПД:9, ТЗ:29
 • digital repository – цифрове вмістилище, ПД:23c
 • Digital Solidarity Agenda – порядок денний цифрової солідарності, ТЗ:31, ТП:10
 • Digital Solidarity Fund (DSF) – Фонд цифрової солідарності (ФЦС), ТП:28
 • digitization – переведення в цифрову форму
 • disadvantaged and vulnerable groups – групи, що перебувають у несприятливих умовах, і вразливі групи, ДП:30, ПД:9e,9f,11c
 • disadvantaged areas – райони, що знаходяться в несприятливих умовах, ДП:23
 • disadvantaged populations – населення, що знаходиться в несприятливих умовах, ТП:21
 • distance learning – дистанційне навчання, ТП:90c
 • diversity – різноманіття; див.: cultural ~, linguistic ~
 • division – поділ; social and economic ~s – соціальний і економічний поділ, ТЗ:13
 • domestic legislation – внутрішнє законодавство
 • domestic policies – внутрідержавні документи, що визначають політику, ПД:11a
 • DSF – див.: Digital Solidarity Fund
 • e-business – електронний бізнес, ТП: додаток
 • economically-disadvantaged regions – економічно несприятливі регіони, ТП:23c
 • economy in transition – країна із перехідною економікою
 • education – освіта, ДП:2,8,2931,34,51, ТЗ:11, ТП:23f, 23l, див.: consumer and business ~, continuous and adult ~, ICT ~, primary ~
 • education, science and digital inclusion programmes – освітні,наукові програми і програми включення в цифрове суспільство, ТЗ:29
 • e-government – електронний уряд, ТП:48,90j, додаток
 • emergency disaster response – невідкладне реагування в надзвичайних ситуаціях, ТП:91c
 • emergency response – невідкладне реагування, ТП:90g
 • employability – розширення можливостей працевлаштування, ДП:31
 • enabling environment – сприятливе середовище, ДП:3850, ТП:додаток
 • enabling role – стимулююча роль, ТП:91
 • entity – суб’єкт; див.: business sector ~
 • equipment – обладнання
 • equitable access – рівноправний доступ, ДП:21; ТЗ:10,18,19
 • equitable accessibility – рівноправна доступність, ТП:26
 • equitable distribution of resources – справедливий розподіл ресурсів, ТП:29
 • equitable Information Society – справедливе інформаційне суспільство, ПД:3c
 • ethical dimensions – етичні сторони
 • evaluation – оцінка, оцінювання
 • exchange point – пункт обміну трафіком; див.: ~ exchange point
 • expert bodies – компетентні органи; див.: international expert bodies
 • facilitator – сприяюча організація, ТП:108,109, додаток
 • facility – засіб; див.: global ~ available to the public
 • fair competition – добросовісна конкуренція, ДП:23,39
 • financial framework – фінансова база, ТП:23c
 • followup – наступна діяльність, ТП:83-122
 • framework – база; рамки; основа; основоположний документ; див.:financial ~, legal ~, policy ~, regulatory ~, trust ~
 • free software – безплатне програмне забезпечення, ДП:26; ТЗ:29; ТП:49
 • freedom of expression – свобода виявлення переконань; свобода слова, ДП:4, ПД:24, ТЗ:4, ТП:42
 • freedom of opinion – свобода переконань, ДП:4
 • freedom to impart information – свобода поширювати інформацію, ДП:4, ТП:42
 • freedom to receive information – свобода одержувати інформацію, ДП:4, ТП:42
 • freedom to seek information – свобода шукати інформацію, ДП:4,ТП:42
 • freedom to use information – свобода використовувати інформацію, ТП:42
 • fund – фонд; див.: securitised ~s, universal service ~, universal access ~
 • general software – загальне програмне забезпечення, ПД:23o
 • generic toplevel domain names – імена базових доменів вищого рівня, ТП:64
 • Geneva Declaration of Principles – Женевська Декларація принципів, ТП:42
 • Geneva phase of the WSIS – Женевський етап ВСІС
 • Geneva Plan of Action – Женевський План дій, ТЗ:8, ТЗ:31
 • global connectivity – глобальні можливості підключення; див.: affordable ~
 • global facility available to the public – загальнодоступний глобальний засіб, ТП:29,30
 • goals – цілі
 • good governance – належне урядування, ТЗ:3,15,31
 • good practice – хороша практика, ТП:45
 • governance – урядування, управління; див.: good ~, Internet ~
 • governments – уряди, державні органи, ДП:17,20,39; ПД:1,3a,10b, ТЗ:6,8,9,17,29,37, ТП:68
 • guidelines – керівні принципи; див.: policy ~
 • health knowledge – знання в області охорони здоров’я, ТП:90g
 • health professional – медичний працівник, ПД:18a, ТП:90g
 • human capacity – компетентність людей, ТЗ:14; див.: developing ~
 • ICT application – прикладення ІКТ, ДП:11,39; ПД:14-22, ТЗ:9,14,28; ТП:23c
 • ICT backbone – магістральна мережа ІКТ, ПД:9j,
 • ICT education – освіта у сфері ІКТ, ТП:51
 • ICT equipment – обладнання ІКТ, ПД:9f,9h,27
 • ICT for development – ІКТ для цілей розвитку
 • ICT networks – мережі ІКТ, ТЗ:28
 • ICT policies – документи, що визначають політику у сфері ІКТ, ТП:27j
 • ICT project – проект в області ІКТ, ТП:23k
 • implementation – упровадження, ТЗ:7, ТП:83-122
 • inclusive Information Society – відкрите для всіх інформаційне суспільство, ПД:4, ТЗ:2,9,11,25, ТП:31
 • individuals – окремі особи, люди, кожна людина
 • Information and Communication Technologies (ICTs) – інформаційні і комунікаційні технології (ІКТ), ТЗ:5
 • Information Society – інформаційне суспільство; див.: development of the ~; development oriented ~; equitable ~; inclusive ~; non-discriminatory ~; people-centred ~
 • infrastructure – інфраструктура; див.: telecommunication ~
 • interconnection – міжз’єднання; див.: ~ cost, international ~ costs
 • interconnection cost – вартість міжз’єднань, ПД:9j,9k, ТП:27ci,49,50a,50g, див.: international interconnection ~s
 • interconnectivity – міжз’єднуваність; див.: ~ cost
 • interconnectivity cost – вартість міжз’єднуваності, ТП:50f
 • international expert bodies – компетентні міжнародні органи, ДП:35
 • international interconnection costs – вартість міжнародних міжз’єднань, ТП:49
 • international Internet costs – міжнародні затрати, пов’язані з Інтернетом, ТП:27ci
 • Internet exchange point – пункт обміну трафіком Інтернету, ПД:9j, ТП:27ci,50b
 • Internet governance – управління Інтернетом, ДП:4850; ТЗ:7; ТП:2982
 • Johannesburg Declaration and Plan of Implementation –Йоганнесбурзька Декларація і План впровадження, ПД:1
 • knowledge – знання, див.: agricultural ~, health ~
 • knowledge economy – економіка, заснована на знаннях, ДП:29,34
 • knowledge society – суспільство, засноване на знаннях, ДП:67
 • knowledge-sharing – поширення знань, ТП:86
 • Landlocked Developing Countries – країни, які розвиваються і не мають виходу до моря
 • LDCs – НРК (найменш розвинені країни), ДП:63
 • legal framework – нормативна база, ТЗ:12, ТП:23c,23j
 • lifelong learning – навчання протягом усього життя, ТП:90c
 • linguistic diversity – мовне різноманіття, ДП:5254
 • local content – місцевий контент, ДП:52-54
 • mainstream a gender equality perspective – надавати першочергового значення перспективі рівності жінок і чоловіків, ДП:12
 • mainstream ICTs – надавати ІКТ першочергового значення, ПД:8h, 26с, 27D1b, 27D2d, ТП:20
 • maintenance of ICT infrastructure – обслуговування інфраструктури ІКТ, ТП:23g
 • market failures – хиби ринкових механізмів, ДП:39
 • media – засіб, засіб масової інформації (ЗМІ); див.: broadcast ~
 • broadcast-media – електронні засоби масової інформації, ПД:24a
 • Millennium Declaration – Декларація тисячоліття, ДП:2,60,66,ПД:1,4,6,8g,26b,28b, ТЗ:6
 • Millennium Development Goals – Цілі розвитку тисячоліття, ТЗ:2,16,ТП:1012,80,88
 • moderator – посередник, ТП:108,109, додаток
 • Monterrey Consensus – Монтерейський консенсус, ДП:2, ПД:1,27D2a,b, ТП:10,27i
 • Monterrey Consensus on Financing for Development – Монтерейський консенсус з питань фінансування для розвитку,ТП:10
 • multilateralism – принцип багатосторонніх відносин, ТЗ:2
 • multilingualism – багатомовність, ТП:29,49
 • multistakeholder approach – підхід за участю багатьох заінтересованих сторін, ТП:37
 • multistakeholder dialogue – діалог за участю багатьохзаінтересованих сторін, ТП:67
 • national development policies – національні документи, що визначають політику розвитку, ТП:14
 • network access – мережний доступ, ПД:9j, ТП:23c
 • Network Access Point – точка доступу до мережі, ТП:23c
 • networking – об’єднання в мережі, ТП:27e,90g
 • nondiscriminatory Information Society – недискримінаційне інформаційне суспільство, ТП:31
 • objectives – завдання
 • obligations – зобов’язання; див.: universal service ~
 • older persons – люди похилого віку, ДП:13, ТЗ:18,20, ТП:90c
 • open and inclusive process – відкритий для всіх процес, ДП:50, ТП:72
 • opensource software – програмне забезпечення з відкритими кодами, ДП:26, ТП:49
 • outcome – рішення; див.: WSIS ~
 • paragraph – параграф
 • partnerships – партнерства (партнерські проекти), ПД:22a; див.: public/private ~
 • people-centred Information Society – орієнтоване на інтереси людей інформаційне суспільство, ДП:39, ТП:31
 • personal data – особові дані, ПД:25c
 • personal information – особова інформація, ТП:39,46
 • persons with disabilities – особи з обмеженими можливостями, ДП:13,30, ПД:9e, ТЗ:18,20, ТП:90c,90e
 • pilot programmes – пілотні програми, ТП:26e
 • policies – документи, що визначають політику; див.: domestic ~ies, ICT ~ies
 • policy authority – політичні повноваження, ДП:49a
 • policy framework – політична база, ДП:39, ТЗ:12, ТП:16
 • policy guidelines – політичні керівні принципи, ПД:10a
 • poverty – бідність, to eradicate ~ – долати бідність, ДП:2, ТЗ:6
 • practice – практика; див.: best ~s, good ~
 • primary education – ДП:2,29; див.: universal ~
 • privacy – недоторканість приватного життя; див.: protection of ~, respect for ~
 • process – процес; див.: business ~
 • proprietary software – власницьке програмне забезпечення, ДП:26,ПД:10e, ТЗ:29, ТП:49
 • protection of data – захист даних, ДП:36; ТП:39
 • protection of personal information – захист особової інформації, ТП:39,46
 • protection of privacy – захист недоторканості приватного життя, ДП:36; ТП:39,42
 • public access points – публічні пункти доступу, ТЗ:16
 • public access to information – доступ населення до інформації, ПД:10a
 • public administrations – державні адміністрації, ПД:10d,11c
 • public domain information – інформація, що є публічним надбанням, ДП:25, ПД:10a
 • public policy – державна політика, ДП:49, ТЗ:35, ТП:13,
 • public sector – державний сектор
 • public/private partnership (РPP) – публічно-приватне партнерство (державний проект за участю приватного сектору), ПД:8b,8d,16b,21b, ТП:98
 • references – базові показники, ПД:6, ТП:90
 • regulatory framework – регуляторна база, ДП:39, ТЗ:12, ТП:16,23c,23j; див.: sound ~
 • research and development – науководослідні і конструкторські роботи, ДП:33, ПД:8i,9h,10c
 • research institution – науково-дослідна установа, ПД:11n,22a
 • respect for privacy – повага до недоторканості приватного життя, ТП:46
 • retraining – професійна перепідготовка, ДП:31
 • safety – захищеність
 • sector programmes – галузеві програми, ТП:23e
 • securitised funds – убезпечені фонди, ТП:26i
 • security – безпека; to increase ~ – підвищити безпеку
 • seed capital – стартовий капітал, ТП:27h
 • seed financing – початкове фінансування, ТП:23c
 • small and medium sized enterprises (SMEs) – малі і середні підприємства (МСП), ДП:41
 • small business – мале підприємство, ТП:26h
 • Small Island Developing Satetes – малі острівні держави, що розвиваються
 • Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs) – малі, середні і мікропідприємства (МСМП), ТЗ:12, ТП:23h,90b
 • software – програмне забезпечення; див.: application ~, free ~,general ~, opensource ~, proprietary ~
 • software models – моделі програмного забезпечення, ДП:27, ПД:10e, ТЗ:29, ТП:49,53b
 • sound regulatory framework – міцна регуляторна база, ТП:13
 • spam – спам, ДП:37
 • specialised training initiatives – ініціативи зі спеціалізованої професійної підготовки, ТП:23a
 • stakeholder – заінтересована сторона, ПД:1, ТЗ:8; див.: multi~ approach
 • stocktaking – облік
 • sustainable access – стійкий доступ
 • sustainable development – сталий розвиток (розвиток, що не завдає шкоди довкіллю)
 • sustainable production – стале виробництво (виробництво, що незавдає шкоди довкіллю)
 • sustainable access point – стабільно функціонуючий пункт доступу, ПД:10d
 • targets – контрольні показники
 • Task Force on Financial Mechanisms (TFFM) – Цільова група з питань фінансових механізмів (ЦГФМ)
 • training – професійна підготовка, ДП:30,51, ТП:51,89,90c,90d; див.: re~, specialised ~ initiatives
 • transaction costs – операційні витрати, ТП:23e
 • trust framework – основа для довіри, ДП:35, ТП:39
 • trustworthy, transparent and nondiscriminatory legal, regulatory and policy environment – варте довіри, прозоре, недискримінаційне правове, регуляторне і політичне середовище, ДП:13, ТП:96
 • Tunis Agenda for the Information Society – Туніська програма для інформаційного суспільства
 • Tunis Summit – Туніський саміт
 • ubiquitous access – повсюдний доступ, ДП:21, ПД:13q, ТЗ:10,18
 • UN agency – агенція ООН
 • underserved areas – райони, що недостатньо обслуговуються; ПД:9c,11h
 • UNGA – ГА ООН; ТП:39
 • UNGA Resolution 57/239 – резолюція 57/239 ГА ООН, ТП:39
 • UNGA Resolutions 55/63 and 56/121 on «Combatting the criminal misuse of information technologies» – резолюції 55/63 і 56/121 ГА ООН про боротьбу з кримінальним зловживанням інформаційними технологіями, ТП:40
 • universal access – загальний доступ, ДП:21, ПД:26, ТЗ:10,15,18
 • universal accessibility – загальна доступність, ДП:28c, ТП:107
 • universal access fund – фонд, створений для забезпечення загального доступу, ТП:26c
 • Universal Declaration of Human Rights – Загальна декларація прав людини, ТП:42
 • universal design – універсальний дизайн, ДП:25, ПД:9f, ТЗ:18, ТП:90e
 • universal primary education – загальна початкова освіта, ДП:29, ТЗ:11
 • universal service fund – фонд, створений для забезпечення загальнодоступних послуг, ТП:26c
 • universal service obligations – зобов’язання з надання загальнодоступних послуг, ДП:23
 • use of ICT – використання ІКТ, застосування ІКТ
 • use of the Internet – застосування Інтернету, ТП:43,58
 • Vienna Declaration – Віденська декларація, ТЗ:3
 • WGIG – РГУІ
 • Working Group on Internet Governance (WGIG) – Робоча група з управління Інтернетом (РГУІ), ДП:13b, ТП:32
 • World Summit on the Information Society – Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства
 • WSIS – ВСІС
 • WSIS outcome documents – підсумкові документи ВСІС
 • WSIS outcomes – рішення ВСІС; рішення підсумкових документів
 1. Коментарів ще немає.
 1. No trackbacks yet.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: